Dividende Trimestriale

Începând cu data de 12 iulie 2018 intră în vigoare Legea nr. 163/2018 ce prevede opțiunea contribuabililor de repartizare interimară, respectiv trimestrială a dividendelor prin reflectarea în situațiile financiare interimare drept creanțe către acționari/asociați. Astfel, operatorii economici care optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, vor…

Read more
SSL