Contabilitate

Contabilitatea ta este la un click distanță! Serviciile noastre contabile reprezintă unealta ta pentru un bun management al companiei tale, oferindu-ți viziunea financiară de care ai nevoie. La final, îți trimitem toate rapoartele pe mail în format PDF Icon PDF, istoria ta va sta în Google Cloud Icon Cloud, iar documentele le vei răsfoi în Google Drive Icon Google Drive.

Din punct de vedere financiar, contabilitatea îți oferă:

 • Informații interne care te vor ajuta la aprecierea situației financiare a companiei tale
 • Informații destinate mediului extern (clienți, furnizori, bănci și/sau instituțiile statului)

Din punct de vedere managerial, contabilitatea îți oferă:

 • Analiza indicatorilor de performanță
 • Evidențe contabile manageriale
 • Rapoarte contabile avansate

Împreună cu echipa Contabiz poți beneficia de servicii complete de contabilitate sau pachete individuale precum cele de evidență contabilă, bilanț contabil și resurse umane.

Ce facem noi

Detalii despre competențele Experților Contabiz

Contabilitate Primară

 • Documente primare
 • Registrul de casă

Contabilitatea de Gestiune

 • Centre de cost/venit
 • Costuri directe/indirecte
 • Balanță managerială

H.R.

 • State, pontaje, fluturași
 • Operare REVISAL
 • Dosar personal

Contabilitatea Stocurilor

 • Transferuri
 • Inventar periodic

Fiscalitate

 • Obligații de plată
 • Declarații taxe și impozite
 • Dosare T.V.A.

Rapoarte Manageriale

 • Indicatori financiari
 • Analiză financiară

Contabilitatea Financiară

 • Evidență contabilă lunară
 • Jurnale vânzări și cumpărări
 • Registrul jurnal, inventar și evidență fiscală

Situații Financiare

 • Bilanțul contabil
 • Situații trimestriale, semestriale și anuale
 • Semnare și depunere situații financiare

Reprezentare Control

 • Reprezentare A.N.A.F.
 • Reprezentare I.T.M.

Ce trebuie să știi?

Detalii despre procese cheie

Echipa Contabiz este o echipă de experți contabili pregătită să ofere o reprezentare financiară și fiscală asupra activității economice desfășurate de tine.

Ce trebuie să știi?

Evidențele contabile ale companiei tale vor fi prelucrate de expertul tău contabil astfel încât tu să beneficiezi de:

 • Preluarea zilnică/săptămânală/lunară a documentelor în format fizic/electronic
 • Întocmirea zilnică/lunară a contabilității primare și a contabilității stocurilor
 • Întocmirea zilnică/lunară a contabilității financiare și a contabilității manageriale
 • Datele fiscale privind taxele și impozitele datorate statului
 • Comunicarea situaților financiare prin e-mail
 • Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor fiscale
 • Elaborarea rapoartelor contabile avansate
 • Efectuarea situațiilor privind indicatorii financiari
 • Notificări fiscale din partea expertului tău contabil
 • Reprezentarea în fața organelor de control A.N.A.F.

Serviciile noastre contabile se adresează tuturor societăților comerciale, organizațiilor non-guvernamentale și a persoanelor fizice autorizate existente sau noi înființate, ce desfășoară activități economice pe teritoriul României.

Bilanțul contabil îți oferă toate informațiile necesare privind evoluția financiară a companiei tale din ultimele 6 luni, dar și din ultimul an, iar situația financiară a companiei tale va fi întocmită de expertul tău contabil semestrial și anual, dar și trimestrial, atunci când ai nevoie.

Ce trebuie să știi?

 • Bilanțul reflectă starea patrimoniului companiei
 • Contul de profit și pierdere reprezintă rezultatul economic al companiei
 • Profitul oferă posibilitatea acționarilor de a primi dividende după aprobarea bilanțului
 • Dividendele repartizate și plătite în plus se restituie în termen de 60 de zile de la aprobarea bilanțului
 • Pierderea se acoperă din profitul curent sau viitor, rezerve, prime de capital și capital social, conform A.G.A.

Ce amenzi poți să primești?

 • Amendă între 2.000-3.000 Lei pentru neîntocmirea și nesemnarea bilanțului anual
 • Amendă între 300-1.000 Lei pentru depunerea în 15 zile lucrătoare după termenul legal
 • Amendă între 1.000-3.000 Lei pentru depunerea în 16-30 zile lucrătoare după termenul legal
 • Amendă între 1.500-4.500 Lei pentru depunerea după 30 zile lucrătoare după termenul legal
 • Amendă între 2.000-5.000 Lei pentru nedepunerea bilanțului financiar anual

Certificarea situației financiare a firmei tale constă atât în întocmirea bilanțului contabil împreună cu anexele și rapoartele aferente acestuia, dar și semnarea și depunerea sa.

Expertul tău contabil se va ocupa de următoarele aspecte privind compartimentul de resurse umane:

 • Întocmire documentație I.T.M. – Revisal
 • Efectuare completă a dosarelor de personal
 • Informare prelucrare date personale către salariați
 • Întocmire foi de prezență electronice aferente pontajului zilnic de muncă
 • Efectuare state lunare, pontaje, fluturași
 • Calculul impozitelor și contribuțiilor aferente și depunerea lunară a declarației 112
 • Eliberare documente către salariați (adeverințe, dosare indemnizații, dosare pensii și altele)
 • Elaborare Regulament Intern de Funcționare și Organizare Internă

Ce amenzi poți să primești?

 • Amendă între 300-2.000 Lei pentru nerespectarea salariului minim de încadrare în România
 • Amendă între 2.000-5.000 pentru stipularea unor clauze contractuale contrare Codului Muncii
 • Amendă de 20.000 Lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără întocmirea unui contract individual de muncă
 • Amendă de 20.000 Lei pentru netransmiterea cu cel puțin o zi anterioară a contractului de muncă în R.E.V.I.S.A.L.
 • Amendă de 10.000 Lei pentru primirea la muncă a unui salariat în afara orelor de program stabilite în C.I.M.

Serviciile noastre de resurse umane se adresează tuturor companiilor, putând oferi toate soluțiile necesare gestionării departamentului de HR.

Echipa Contabiz ți-a pregătit o gama largă de documentație HR pe care o poți accesa aici.

Alături de echipa Contabiz vei avea următoarele avantaje:

 • Servicii contabile în timp real
 • Pachete complete sau individuale de servicii de contabilitate, resurse umane, certificări situații financiare – bilanț
 • Consultanță de specialitate inclusă în pachetul ales
 • Rapoarte contabile, declarații fiscale, bilanțuri și toate documentele în format .pdf
 • Toate formularele tipizate și registrele obligatorii din activitatea contabilă
 • Informări permanente și în timp util în privința reglementărilor din domeniul fiscal și financiar-contabil
 • Informări asupra situației financiar-contabile a companiei tale și reprezentare în fața organelor de control
 • Îți oferim rapoarte manageriale avansate ce te vor ajuta să eficientizezi investițiile și să reduci cheltuielile
 • Ai la dispoziția ta experți contabili, juriști și avocați, experți în resurse umane, toți colaborând împreună pentru eficientizarea resurselor tale

Informații Utile

Detalii suplimentare despre contabilitate

Din punct de vedere administrativ

Care este plafonul cifrei de afaceri pentru microîntreprinderi?

 • Plafonul de încadrare este 1.000.000 €

Care sunt cotele de impozitare pentru microîntreprinderi?

 • 1% pentru micro cu 1 angajat cu normă întreagă
 • 3% pentru micro cu 0 angajați

Care sunt cotele de impozitare aferente retragerii dividendelor?

 • 1% sau 3% venit
 • 5% dividende
 • 5.5% sănătate

Administratorul poate lua un împrumut din companie?

 • Legislația în vigoare interzice creditarea de către companie a administratorului

Cum se poate verifica online situația fiscală a companiei?

 • Situația fiscală a companiei se poate verifica prin Spațiul Privat Virtual (SPV) de către persoana împuternicită

În cât timp se prescriu datoriile fiscale?

 • În 5 ani se prescriu drepturile privind stabilirea obligațiilor fiscale sau 10 ani pentru intrarea în incidență penală

Contabiz Expert Accounting

Din punct de vedere al casieriei

Care sunt termenele scadente pentru schimbarea casei de marcat pentru micro?

 • Contribuabilii mici trebuie să realizeze toate demersurile până pe 01 noiembrie 2018

Bon fiscal sau factură?

 • Achiziții până în 100 lei prevede bon fiscal cu ștampilă și CUI, peste 100 de lei prevede factură fiscală.
 • Combustibil până în 100 € prevede bon fiscal cu ștampilă și CUI, peste 100 € prevede factură fiscală.

Există un plafon de numerar în casierie?

 • Legislația în vigoare nu stabilește existența unui plafon de numerar în casierie

Care sunt limitele privind încasările/plățile în numerar din casierie?

 • Pentru încasări și plăți, limita este de până la 5000 lei de persoană
 • Nu sunt permise plăți fracționate de sume a câte 5000 lei aferente unei facturi

Se pot face plăți în valută către o companie rezidentă în România?

 • Nu, aceste operațiuni se realizează numai în moneda națională.
 • Excepțiile de la această regulă există numai în baza derogării BNR

Ce amenzi primesc dacă nu permit controlul ANAF în incintă?

 • Refuzul de a nu permite controlul ANAF conduce la amendă între 25.000 lei și 27.000 de lei

Contabiz Expert Accounting

Din punct de vedere al resurselor umane

Care este salariul minim de încadrare?

 • Începând cu 01 ianuarie 2018, salariul minim brut la nivel național este de 1900 lei

Ce taxe și impozite plătesc pentru salariul minim?

 • Pentru 1900 lei brut, impozitul și contribuțiile sunt de 738 lei, angajatorul plătind doar contribuția asiguratorie de muncă (CAM) 43 de lei

Care este dovada că am plătit salariile?

 • Plata salariului electronic se dovedește prin extrasul de bancă, iar cel în numerar prin statele de plată semnate alături de fluturași

Care este vârsta standard de pensionare?

 • Pentru femei, vârsta este de 63 ani, iar pentru bărbați este de 65 de ani

Care este stagiul minim și complet de cotizare la pensie?

 • Stagiul minim pentru femei și bărbați este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani pentru femei și bărbați

Care este numărul minim de salariați pentru un sindicat?

 • Numărul minim este de 15 angajați din aceeași unitate

SSL