La începutul lunii octombrie 2017, Președintele ANAF a emis Ordinul privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (T.V.A.).

Principiul Ordinului prevede ca organele fiscale să nu înregistreze în scopuri de TVA, respectiv să anuleze înregistrarea în scopuri de TVA, în cazul în care persoanele impozabile prezintă risc fiscal ridicat.

Modificările aduse procedurii administrative privind înregistrarea / anularea înregistrării în scopuri de TVA vizează persoanele impozabile care din punct de vedere fiscal se încadrează într-un anumit nivel de risc.

Procedura de evaluare a riscului fiscal are caracter preventiv și constă în identificarea persoanelor impozabile care utilizează abuziv sau fraudulos înregistrarea în scopuri de TVA.

La nivelul organelor fiscale, analiza de risc este efectuată în cadrul compartimentelor cu atribuții în evaluarea riscului fiscal și pune accent pe comportamentul fiscal al persoanei impozabile, bazându-se pe o serie de criterii de risc.

  • Procedură pentru evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Consulta aici.
  • Procedură de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Consulta aici.
  • Procedură de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Consulta aici.
  • Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Consulta aici.
  • Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Consulta aici.

Criteriile de evaluare a riscului fiscal sunt corespondente unor punctaje negative, iar punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 puncte.

Persoana impozabilă prezintă un risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.

Consultă Proiectul de Ordin aici și Referatul de aprobare aici.

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL