Cum înființez o societate?

Cu ajutorul expertului tău contabil poți să creezi și să definitivezi atât planul tău de afaceri prin serviciul de consultanță start-up business, cât și să înființezi cu succes compania ta astfel încât să parcurgi cu ușurință următoarele etape:

 • Alegerea nivelului optim pentru capitalul social
 • Alegerea codului de activitate principală conform Codului C.A.E.N. și a obiectelor de activitate secundare
 • Alegerea sediului social și/sau a sediilor secundare
 • Numirea administratorului și alegerea termenului de numire
 • Alegerea perioadei de funcționare a companiei
 • Stabilirea particularităților afacerii tale
 • Întocmirea actului constitutiv
 • Întocmirea și depunerea documentelor solicitate de către O.N.R.C.
 • Obținerea certificatului de inmatriculare E.U.I.D.

Expertul tău în contabilitate te va informa în privința drepturilor și obligațiilor ce îți revin atât în calitate de acționar, cât și în calitate de administrator al companiei, potrivit reglementărilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, lege în baza căreia societatea a luat ființă și își va desfășura activitatea.

Ce Societăți înființăm noi?

Detalii despre tipurile de societăți pe care le putem înființa

S.N.C.

Societate în Nume Colectiv

S.R.L. - D.

SRL – Debutant

I.F.

Întreprindere Familială

S.C.S.

Societate în Comandită Simplă

S.A.

Societate pe Acțiuni

O.N.G.

Organizație Non-Guvernamentală

S.R.L.

Societate cu Răspundere Limitată

I.I.

Întreprindere Individuală

P.F.A.

Persoană Fizică Autorizată

Ce trebuie să știi?

Detalii despre înființări și start-up businesses

Înființări societăți

Înființarea unei companii alături de expertul tău contabil va fi un proces de scurtă durată, fiind coordonat 100% atât pe partea contabilă cât și pe partea juridică.

Ce trebuie să știi?

Etapele procesului de înființare a companiei tale sunt:

 • Rezervarea denumirii
 • Semnarea unor declarații și documente la notariat
 • Depunerea capitalului social la bancă
 • Întocmirea documentației pentru ORNC și depunerea actelor
 • În termen de maxim 5 zile vei avea actele oficiale ale companiei tale

Ce beneficii ai?

Bonusul oferit de expertul tău contabil pentru înființarea societății tale este reprezentat de o ședință de consultanță start-up business și de un discount de:

50% pentru primele 3 luni de contabilitate

Expertul tău contabil a dezvoltat serviciul de consultanță start-up business pentru a veni în ajutorul antreprenorilor care știu ce afacere să creeze sau să dezvolte, dar nu cunosc în totalitate legislația si fiscalitatea din România.

În cadrul unei ședințe de consultanță start-up business, vei cunoaște toate aspectele contabile și fiscale privind:

 • Alegerea tipului de companie și a valorii capitalului social al companiei
 • Alegerea regimului de T.V.A. și a regimului de impozitare
 • Implicațiile juridice privind stabilirea administratorului și a asociaților
 • Stabilirea sediului social al companiei

Acest serviciu este adresat persoanelor fizice care doresc să înființeze orice tip de business (S.R.L., P.F.A., O.N.G.) în București – Ilfov.

Consultanța este cu titlu GRATUIT dacă înființezi cu noi o entitate juridică.

Informații Utile

Detalii suplimentare despre contabilitate

Cota de impozitare în România

În România, companiile noi înființate se supun sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii, în baza plafonului de 1.000.000 €, iar cota de impozitare aplicată este de 1% pentru companiile cu minim 1 salariat cu normă întreagă sau de 3% pentru cele fără salariați.

Opțional, însă cu caracter definitiv, companiile tip microîntreprindere cu capital social de 45.000 Lei și 2 salariați, pot opta o singură dată la impozitarea pe profit fiind supusă cotei de 16%.

Contabiz Expert Accounting

Stabilirea regimului de T.V.A.

Persoanele juridice române sunt scutite de la plata T.V.A. în baza plafonului de 300.000 Lei din cifra de afaceri, respectiv 88.500 €.

Regimul de T.V.A. aplicat este de:

 • 19% cotă standard în România
 • 9% pentru alimente și băuturi fără alcool, produse medicale și altele
 • 5% pentru anumite livrări de bunuri și servicii precum restaurante, catering, cazări în regim hotelier și altele
 • 0% cu drept de deducere
 • 0% fără drept de deducere

Regimul de T.V.A. prevede totodată stabilirea atât a perioadei fiscale, respectiv plata taxei lunar sau trimestrial, cât și regimul de aplicare a taxei, respectiv la încasare sau la termen.

Contabiz Expert Accounting

Obligații imediate

Primii pași în calitate de administrator al companiei prevăd următoarele obligații imediate, și anume:

 • Transformarea contului de capital social în contul curent al companiei
 • Achiziționarea unei ștampile a companiei
 • Contractarea serviciilor contabile cu societăți membre C.E.C.C.A.R.
 • Împuternicirea expertului contabil pentru depunerea declarațiilor fiscale
 • Achiziționarea registrelor contabile obligatorii
 • Achiziționarea programului pentru emiterea facturilor și efectuarea registrului de casă
 • Achiziționarea unei case de marcat dacă este cazul

SSL