Consiliul Uniunii Europene a aprobat în octombrie 2017 solicitarea României de ridicare a pragului de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.) la valoarea de 88.500 €.

Măsura aprobată de Consiliul Uniunii Europene va reduce în mod semnificativ obligațiile în materie de TVA pentru întreprinderile mici, fiind aplicabilă de la 1 ianuarie 2018 până la sfârșitul anului 2020.

Creșterea pragului de scutire de la plata TVA de la 65.000 € la 88.500 €, ar trebui să degreveze administrația fiscală de sarcina de a monitoriza colectarea unui volum redus de venituri de la un număr mare de firme mici.

În prezent și până la 31 decembrie 2017, întreprinderile mici a căror cifră de afaceri anuală nu depășește suma de 65.000 €, sunt scutite de la plata TVA.

Consultă Decizia Consiliului European aici.

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL