În Monitorul Oficial din 18 Iulie 2018 a fost publicat OMFP Nr. 2531 ce introduce modicări asupra planului de conturi general și anume:

  1. Se redenumește contul 441 „Impozit pe profit/venit” în „Impozit pe profit și alte impozite”.
  2. Sunt introduse următoarele conturi contabile:

  • 4415 „Impozit specific unor activități”
  • 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activități”

  1. Contul contabil 623 „Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate” este divizat în:

  • 6231 „Cheltuieli de protocol”
  • 6232 „Cheltuieli de reclamă și publicitate”

Aceste noi reglementări sunt prevăzute în vederea stabilirii sistemului de raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 și se exting asupra prevederilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014.

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL