București, Sector 3, Bulevardul Decebal Nr. 13,
Bl. S15, Sc. 3, Et. 1, Ap. 44

OMFP Nr. 3067 publicat în Monitorul Oficial în data de 17 septembrie 2018 aduce noi reglementări contabile asupra planului de conturi general în urma intrării în vigoare a Legii 163/2018 privind opțiunea contribuabililor de repartizare interimară a dividendelor, și anume:

  1. Se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.
  2. Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar se evidențiază prin:

  • 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acționarii privind capitalul”

  1. Dividendele repartizate în avans vor fi regularizate pe seama dividendelor anuale prin:

  • 457 „Dividende de plată” = 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”

  1. În vederea repartizării interimare a dividendelor este prevăzută obligația întocmirii situațiilor financiare interimare

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL