OMFP Nr. 3067 publicat în Monitorul Oficial în data de 17 septembrie 2018 aduce noi reglementări contabile asupra planului de conturi general în urma intrării în vigoare a Legii 163/2018 privind opțiunea contribuabililor de repartizare interimară a dividendelor, și anume:

  1. Se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.
  2. Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar se evidențiază prin:

  • 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acționarii privind capitalul”

  1. Dividendele repartizate în avans vor fi regularizate pe seama dividendelor anuale prin:

  • 457 „Dividende de plată” = 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”

  1. În vederea repartizării interimare a dividendelor este prevăzută obligația întocmirii situațiilor financiare interimare

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL