Modificări ale Planului de Conturi General 2018 – Partea III

OMFP Nr. 3067 publicat în Monitorul Oficial în data de 17 septembrie 2018 aduce noi reglementări contabile asupra planului de conturi general în urma intrării în vigoare a Legii 163/2018 privind opțiunea contribuabililor de repartizare interimară a dividendelor.

Read more

Casă de Marcat cu Jurnal Electronic

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999, prevede înlocuirea aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Achiziția noilor aparate de marcat cu jurnal electronic poate fi efectuată numai de…

Read more

Modificări ale Planului de Conturi General 2018 – Partea II

În Monitorul Oficial din 18 Iulie 2018 a fost publicat OMFP Nr. 2531 ce introduce modicări asupra planului de conturi general și anume: Se redenumește contul 441 „Impozit pe profit/venit” în „Impozit pe profit și alte impozite”. Sunt introduse următoarele conturi contabile: 4415 „Impozit specific…

Read more

Dividende Trimestriale

Începând cu data de 12 iulie 2018 intră în vigoare Legea nr. 163/2018 ce prevede opțiunea contribuabililor de repartizare interimară, respectiv trimestrială a dividendelor prin reflectarea în situațiile financiare interimare drept creanțe către acționari/asociați. Astfel, operatorii economici care optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, vor…

Read more

Modificări ale Planului de Conturi General 2018 – Partea I

Pe 7 Februarie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Finanțelor Publice Nr. 1243 ce introduce în planul de conturi general 4 noi conturi contabile și anume: 4315 „Contribuție asigurări sociale” 4316 „Contribuție de asigurări sociale de sănătate” 436 „Contribuție asiguratorie de muncă”…

Read more

Majorarea Plafonului de TVA la 88.500 €

Consiliul Uniunii Europene a aprobat în octombrie 2017 solicitarea României de ridicare a pragului de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.) la valoarea de 88.500 €. Măsura aprobată de Consiliul Uniunii Europene va reduce în mod semnificativ obligațiile în materie de TVA…

Read more
SSL