Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României din 31 august 2017, prevede aplicarea opțională a mecanismului plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 și aplicarea obligatorie a acestuia începând cu 1 ianuarie 2018.

Mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune, în principal, următoarele:

 • Deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;
 • Plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferent operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului;
 • Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
 • Virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare a:
 • diferenței dintre TVA aferent încasărilor și TVA aferent plăților în numerar efectuate într-o zi;
 • TVA aferent încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
 • TVA aferent facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018, sau, după caz, înainte de data de la care persoana aplică opțional mecanismul, și încasate după această dată;
 • Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF. Transferul se aprobă de ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii;

Conturile de TVA se vor deschide la:

1. Unitățile Tezoreriei Statului

 • De către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în lei;
 • De către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către instituțiile publice;

2. Unitățile Tezoreriei Statului sau la instituții de credit

 • De către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către alți beneficiari decât instituțiile publice;

3. Instituții de credit

 • De către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în valută;

Consultă contul tău IBAN de TVA deschis la Trezorerie aici.

Prin Ordonanța Guvernului se interzice retragerea de numerar din contul de TVA și se prevăd diverse facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:

 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
 • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;

Mecanismul plății defalcate a TVA va asigura un mediu concurențial corect prin eliminarea avantajelor unor operatori economici care nu achită TVA la bugetul de stat și va conduce, în timp, la reducerea evaziunii fiscale în domeniul TVA, putând fi astfel asigurate resursele financiare ale operatorilor economici pentru plata TVA datorat bugetului de stat.

Contravențiile și sancțiunile specifice mecanismului privind plata defalcată a TVA prevăd stabilirea unei perioade de grație de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze diferite erori, iar în cazul în care acestea nu au fost corectate în termenul specificat, se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.

După termenul de 30 de zile, pentru nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amenda de 50% din suma TVA, iar pentru nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționeaza cu amendă de la 2.000 Lei la 4.000 Lei.

Consultă Ordonanța Guvernului aici.

Consultă Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA aici.

Sunt prezentate diverse situații privind sistemul de plată defalcată a TVA aici.

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL