București, Sector 3, Bulevardul Decebal Nr. 13,
Bl. S15, Sc. 3, Et. 1, Ap. 44

De ce ai nevoie de un reprezentant fiscal?

Companiile aflate în spațiul U.E. și non-UE ce doresc să desfășoare activități economice pe teritoriul României, au obligații fiscale față de statul român de a se înregistra în România în scopuri de T.V.A., iar îndeplinirea acestora presupune desemnarea unui reprezentant fiscal, pentru toate operațiunile purtătoare de T.V.A. efectuate pe teritoriul României.

Reprezentantul fiscal este mandatat sa întocmească facturi cu destinația beneficiarului persoanei non-UE, respectiv de a emite facturile pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România și în U.E., aplicând regimul de taxă corespunzător operațiunilor respective.

După efectuarea operatiunilor purtătoare de T.V.A., reprezentantul fiscal are obligația de a întocmi și depune decontul de T.V.A. și să plătească sau să recupereze sumele aferente decontului.

Ce facem noi în calitate de Reprezentant Fiscal

Detalii despre competențele Experților Contabiz

Desemnare Reprez. Fiscal

 • Întocmire documentație și obținere certificat de T.V.A.

Contabilitate

 • Efectuarea înregistrărilor contabile

Rapoarte Financiare

 • Întocmire balanțe, situații financiare anuale și altele

Emitere Facturi

 • Emitere facturi de T.V.A. aferente facturilor emise

Declarații

 • Întocmire și depunere declarații fiscale și a decontului de T.V.A.

Recomandări

 • Scrisori de recomandări de la clienții noștri

Încasare T.V.A.

 • Încasare sume aferente T.V.A. de la clienți

Achitare Datorii A.N.A.F.

 • Achitare sau încasare a T.V.A. aferent din decontul de T.V.A.

Autorizare

 • Membrii C.E.C.C.A.R. – experți contabili

Ce trebuie să știi?

Detalii despre procese cheie

Pe durata mandatului, reprezentantul tău fiscal va trebui să:

 • Să obțină codul de T.V.A. în calitate de reprezentant fiscal
 • Să deschidă cont bancar în calitate de reprezentant fiscal
 • Să emită facturile de T.V.A.
 • Să încaseze de la clienți sau de la beneficiar T.V.A. aferent
 • Să țină evidența financiar-contabilă a obligațiilor aferente T.V.A.
 • Să raporteze fiscal obligațiile privind TV.A.
 • Să achite obligațiile fiscale către statul român
 • Să recupereze sumele aferente T.V.A. de recuperat când cazul o cere

Informații Utile

Detalii suplimentare despre contabilitate

Considerente privind reprezentantul fiscal

Reprezentantul fiscal este necesar atunci când operațiunile impozabile desfășurate de compania ta îndeplinește următoarele condiții:

 • Operațiune constituie o livrare de bunuri sau prestare de servicii
 • Locul livrării bunului sau prestării de servicii să fie în România
 • Livrarea bunului sau prestarea de servicii să fie realizată de o persoană impozabilă
 • Importul de bunuri să fie efectuat în România

Operațiunile impozabile trebuie să fie de natura:

 • Livrării de bunuri
 • Prestarea de servicii
 • Schimbul de bunuri sau servicii
 • Achiziții intracomunitare de bunuri
 • Importul de bunuri

La nivel european, livrarea intracomunitară reprezintă livrarea de bunuri care sunt expediate sau transportate, dintr-un stat membru în alt stat membru, de către un furnizor sau persoana care efectuează livrarea.

Contabiz Expert Accounting

Evitarea dublei impuneri

La nivel mondial, toate statele au realizat un efort în formularea Convenției privind evitarea dublei impuneri pentru a se proteja de evaziunea fiscală, iar fundamentul acestei măsuri o constituie dezvoltarea rapoartelor comerciale, deținerea de proprietăți în alte state și consolidarea relațiilor economice între state.

Ce trebuie să știi?

 • Convenție încheiată la nivel mondial între toate statele
 • Se adresează persoanelor fizice și persoanelor juridice nerezidente
 • Persoana fizică nerezidentă este aceea persoană care locuiește în străinătate sau se află în România pentru o perioadă mai mică de 120 de zile pe an
 • Persoana juridică nerezidentă este aceea persoană care nu are sediu permanent în România

Convenția de evitare a dublei impuneri a fost consemnată încă din secolul al XIII-lea, principiul acesteia fiind îndeplinit între 2 state, fiecare stat în parte tratând fiecare particularitate a regimului de impozitare, astfel încât impozitarea asupra oricărui venit să respecte termenii conveniți între cele 2 state, respectiv de a evita dubla impunere.

SSL